דילוג לתוכן הראשי

לעשות כסף מהבית מחיסכון בחשבון המים


הצריכה של המים נימדדת ע"י מונה של העיריה ולא פעם קורה שהמדידה לא נכונה 
או שהמונים לא מדוייקים 

איך נבדוק את זה לפני היציאה מהבית נסגור את כל הברזים בבית כולל את הברז 
של האסלה ונירשום במדוייק את הקריאה שמופיעה לנו באותו הרגע במונה  

בחזרה הביתה ניגש למונה וניבדוק אם המספרים השתנו במונה מים 

בדקו בנוסף הנחות בעיריה מס הנפשות בבית
והאם מס הנפשות בבית מעודכן ומופיע במפורש בחשבון המים שלכם 
מי יודע אולי נפלה טעות ותוכלו להרוויח כסף 

 
 לעשות כסף מהבית